Serwis Komputerowy Bielsko-Biała Net-Top

NAPRAWA KOMPUTERÓW - REGULAMIN


1. Firma NET-TOP zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie podzespołów zgodnie z wyszczególnionym okresem gwarancji podanym w miesiącach

2. Wady lub uszkodzenia ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w okresie do 14 dni roboczych od daty dostarczenia kompletnego sprzętu (sterowniki, instrukcje, kable, karty gwarancyjne). W szczególnych przypadkach naprawa może się wydłużyć do 28 dni roboczych.

3. Firma NET-TOP zastrzega sobie prawo przeprowadzenia ekspertyzy reklamowanego sprzętu. W przypadku oddania do naprawy sprawnego sprzętu klient ponosi koszty ekspertyzy oraz wysyłki.

4. Firma NET-TOP będzie zwolniona od odpowiedzialności z tytułu gwarancji w przypadku: używania sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem, - uszkodzenia plomb gwarancyjnych lub dokonywania przeróbek we własnym zakresie,
- uszkodzeń mechanicznych,
- uszkodzeń wynikłych z braku konserwacji sprzętu (np. zakurzone elementy),
- losowych uszkodzeń nie zależnych od warunków eksploatacji (np. klęski żywiołowe).

5. Serwis komputerowy nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych i programów, w związku z tym prosimy o sporządzenie kopii zapasowej danych przechowywanych na dysku HDD

6. Pokwitowanie serwisowe jest jedynym dokumentem pozwalającym na odbiór sprzętu z serwisu i musi ono zostać zwrócone wystawcy przy odbiorze.

7. Serwis komputerowy nie wydaje uszkodzonych części.

8. Na wszystkie usługi serwis komputerowy udziela 30 dni gwarancji.

9. Po upływie 45 dni nieodebrany sprzęt komputerowy ulega przepadkowi i jest uznawany jako porzucony przez właściciela w rozumieniu art. 180 Kodeksu Cywilnego, oraz na podstawie art. 181 Kodeksu Cywilnego nabywa przez jego objecie w posiadanie samoistne

10. Serwis komputerowy zastrzega sobie prawo do oddania nienaprawionego sprzętu komputerowego o nieco innych objawach. Wynika to z faktu, iż aktualna usterka może mieć wpływ na dalszą pracę urządzenia.

11. Wszystkie kwoty podawane przez serwisantów są kwotami brutto.

12. Każdy klient oddający sprzęt komputerowy do serwisu komputerowego jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem..

Tagi: Serwis komputerowy Bielsko, Pogotowie komputerowe Bielsko - Biała, serwis komputerowy, naprawa komputera, naprawa laptopów, laptopa.

FAQ - czyli Pytania i Odpowiedzi Monitoring przemysłowy, kamery, rejestratoryStrona WWW jest kojarzona z frazami: serwis komputerowy bielsko, serwis laptopów bielsko, naprawa laptopów bielsko, naprawa komputerów bielsko, usługi informatyczne bielsko, pogotowie komputerowe bielsko, odzyskiwanie danych bielsko, naprawa komputera bielsko